דוחות כספיים

קבוצת הראל סיימה את הרבעון השלישי עם רווח כולל של 402 מיליון ש”ח

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח; מישל סיבוני, מנכ"ל הקבוצה: "הצלחנו להציג התאוששות משמעותית ברבעונים השני והשלישי, עד כדי חזרה להיקפי פעילות מלאים"

חדשות ספונסר 30/11/2020 15:08

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020 בהם היא מציגה התאוששות ממשבר הקורונה שפגע בתוצאותיה ברבעונים הראשונים של השנה וחזרה לרווח אחרי רבעון הפסדי.

 

הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי הסתכם בכ-402 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-118 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, הסתכם בכ-407 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-640 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים הגיעה ל-8% וברבעון השלישי ל-23% לעומת תשואה (במונחים שנתיים) של 13% בתקופה המקבילה אשתקד ותשואה שלילית של 7% ברבעון המקביל אשתקד, ושל 15% בכל שנת 2019.

 

סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון לסוף הרבעון, הגיעו לכ-278 מיליארד ש"ח, לעומת כ-270 מיליארד ש"ח במועד המקביל אשתקד, גידול של כ-3%. מאז סיום הרבעון ועד סמוך למועד פרסום הדוחות עלה סך הנכסים לסכום של כ-288 מיליארד ש"ח.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים ברבעון הסתכמו לכ-6.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו בסך של כ-20 מיליארד ש"ח, לעומת כ-20.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.1% בלבד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון לסיום הרבעון השלישי עומד על כ-7.3 מיליארד ש"ח.

 

בעקבות משבר הקורונה, חלה ברבעון הראשון ירידה קלה במכירות של פוליסות חדשות בענפי חיסכון ארוך טווח, ובביטוחי חיים לעומת היקפי המכירות האופייניים בענפים אלו בתקופות מקבילות בשנים קודמות. אולם ברבעון הנוכחי חל גידול משמעותי בהיקפי המכירות.

 

הקבוצה המשיכה לצמוח בתחום החיסכון ארוך טווח, והיא מהווה כיום את השחקן השני בגודלו בשוק קרנות הפנסיה. הגידול הוא חלק מאסטרטגיית הצמיחה של הראל, שהוביל לכך שהיקף הנכסים המנוהל לטווח ארוך עלה ליותר מ-80 מיליארד ש"ח. בכך הפכה הראל לשחקן השני בשוק זה והיא ממשיכה באסטרטגיה זו, של הגדלת חלקה בשוק הפנסיה.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי : "התפשטות נגיף הקורונה גרמה לצניחה בשווקים ולפגיעה בעובדים רבים במשק, שהוצאו לחל"ת או פוטרו. מצב זה השתקף בתוצאות הרבעון הראשון שבו נרשם הפסד כולל של כ-555 מיליון ש"ח. 

 

הצלחנו להציג התאוששות משמעותית ברבעונים השני והשלישי, עד כדי חזרה להיקפי פעילות מלאים ולמחזורי פרמיות כמעט באותם היקפים כפי שהצגנו בתקופה מקבילה אשתקד, וזאת במקביל לגידול משמעותי במכירות של פוליסות חדשות, במרבית תחומי פעילותה של החברה, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 

ברבעון השני נרשם רווח כולל של כ-560 מיליון ש"ח, ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של כ-402 מיליון ש"ח, ואת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 סיימה הקבוצה ברווח כולל של כ-407 מיליון ש"ח. נתונים אלה מצביעים על חוסנה של קבוצת הראל, הנובע מהפיזור הרחב של פעילויותיה העסקיות, ומיתרונותיה הטכנולוגיים. חוסן זה בא לידי ביטוי גם בעודף ההון הגבוה ביותר בענף, על פי כללי הסולבנסי, בסך של כ-6.3 מיליארד ש"ח".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה