נגיף הקורונה

הפיקוח על הבנקים גיבש מתווה נוסף לדחיית תשלומי הלוואות

המתווה הנוסף מאפשר ללקוחות שנפגעו מהמשבר פריסת תשלומים חדשה וארוכה יותר; בבנק ישראל מבהירים שפריסת החוב היא למעשה אשראי חדש

חדשות ספונסר 30/11/2020 12:00

א+א-

הפיקוח על הבנקים מודיע היום על גיבוש מתווה נוסף לדחיית תשלומי משכנתאות והלוואות צרכניות שאומץ על ידי המערכת הבנקאית וכן מתווה לדחיית תשלומי הלוואות בחברות כרטיסי האשראי.

 

כזכור, עם פרוץ משבר הקורונה, במטרה לסייע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות המשבר, גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה, שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות לדחות תשלומי הלוואות בנקאיות בשלושה מגזרי פעילות: משכנתאות, אשראי צרכני ואשראי לעסקים.

 

מאז הורחב המתווה פעמיים והוא מאפשר ללקוחות להגיש את בקשת הדחייה עד לתאריך 31.12.20, ולדחות את תשלומי ההלוואות לתקופה של בין 6-9 חודשים, בכפוף לתנאי המתווה. במסגרת המתווה הקיים, מחודש מרץ ועד למחצית נובמבר 2020, הבנקים דחו הלוואות למאות אלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ-11 מיליארדי ש"ח.

 

מתוך הבנה כי השלכות משבר הקורונה צפויות להשפיע על הקשיים התזרימיים של חלק מהלקוחות גם במהלך שנת 2021, גיבש הפיקוח על הבנקים מתווה נוסף, שאומץ ע"י המערכת הבנקאית, המאפשר ללקוחות שדחו את הלוואותיהם בהתאם למתווים קודמים, להמשיך ולדחות את תשלומי המשכנתאות וההלוואות הצרכניות. יצוין, כי בשונה מהמתווים הקודמים, במתווה הנוסף ניתן דגש על חזרת הלווים לתשלום הלוואותיהם באמצעות לוח תשלומים מקל.

 

הדחיה תינתן למי שעומד בשלושה תנאים - ההלוואה נמצאת בסטטוס דחייה בהתאם למתווים הקודמים, פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה, והכנסה למשק בית עד 20,000 ₪ נטו. בפיקוח על הבנקים מבהירים עם זאת כי דחיית תשלומים היא למעשה אשראי חדש ועל הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה.

 

נגיד בנק ישראל, פרופ’ אמיר ירון: "מתווה דחיית ההלוואות היה מהצעדים הכלכליים הראשונים שננקטו עם פרוץ המשבר, כדי לאפשר למי שנפגע לייצר גשר תזרימי ולסייע לצלוח את תקופת אי-הוודאות. המתווה הקל עד כה על מאות אלפי משקי בית ובתי עסק, שצמצמו באמצעותו את הוצאותיהם החודשיות. בשונה מהמתווים הקודמים, הפעם שולבו גם מבחני הכנסה. עשינו זאת על מנת למקד את הטיפול בלקוחות שנפגעו מהמשבר וטרם התאוששו.

 

המטרה כעת היא לייצר ודאות לאותם משקי הבית, ולאפשר להם לבצע את ההתאמות הנדרשות ולהיערך בהתאם, עוד בטרם תום תקופת הדחייה בעוד כחודש. שלב זה חשוב מאוד, מכיוון שמאפשר למשק הבית ולבנק שהעמיד לו הלוואה או משכנתא, לשוב להליך בריא של תשלום, גם אם חלקי, תוך פריסת תשלומים לפי יכולתו של משק הבית שניזוק במשבר. פריסה זו תאפשר ללווים אלו המשך גישור עד לחזרתם לאיתנות פיננסית ויכולת החזר תשלומים מוגבר בשוך המשבר".

 

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "גיבוש המתווה הנוסף, המאפשר הקלות נוספות בדחיית תשלומי ההלוואה, נעשה מתוך מטרה לסייע לקבוצה ממוקדת של לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר ועדיין מתמודדים עם השלכותיו. במתווה זה ניתן דגש על המשך מתן הקלה ללקוחות לצד הסדרת לוח תשלומים מקל לפירעון החוב, זאת בשונה מהקפאה או דחיית החוב.

 

על אף שהמתווה הנוסף מאפשר דחיית הלוואות לתקופה ארוכה יחסית ואופן פריסה גמיש, מומלץ לשקול היטב טרם קבלת ההחלטה על דחיית ההלוואה, לרבות מתן משקל למשך תקופת הדחייה. אני מברך את המערכת הבנקאית על אימוץ המתווה הנוסף, המצטרף למהלכים נוספים שנקטו הבנקים מתחילת המשבר על מנת לסייע ללקוחותיהם בתקופה זו. הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב באופן הדוק אחר ההתפתחויות וינקוט בצעדים נוספים ואחראיים, ככל שיידרש, על מנת להמשיך ולסייע ללקוחות בהתמודדות עם הקשיים השונים בעקבות השלכות המשבר".

 

באופן דומה הפיקוח על הבנקים מרחיב גם את המתווה לדחיית תשלומי הלוואות בחברות כרטיסי האשראי, עליו הוכרז באוקטובר 2020 לדחיית הלוואות עד 100 אלף ש"ח. לקוחות שההלוואה הצרכנית שלהם נמצאת כיום בסטטוס דחייה בהתאם למתווה הקודם, ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת החברה. הדחייה ללא שיקול דעת החברה היא של רכיב הקרן בהלוואה. חברת כרטיסי האשראי רשאית לאפשר גם דחייה של הריבית בנוסף לדחיית הקרן. 

 

לקוחות אשר לא דחו את ההלוואה הצרכנית שלהם ושעומדים בתנאי המתווה הנוכחי- הדחייה תבוצע לתקופה של עד 3 חודשים ללא שיקול דעת החברה. בנוסף, ישנה אופציה, בהתאם לשיקול דעת החברה, לדחייה נוספת של 3 חודשים להלוואות אלו (עד 6 חודשים במצטבר).

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה