מזרחי טפחות: הרווח הנקי ברבעון רשם קיטון של 8.3%

הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 387 מיליון ₪, לעומת 422 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2019. לאורך השנה כולה, עד כה נרשמה ירידה של 21.3% ברווח הנקי

מערכת ספונסר 23/11/2020 11:47

א+א-

 מזרחי טפחות מדווח כי התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי של 2020 היתה 9.5%. התשואה על ההון העצמי ב-9 החודשים הראשונים של השנה עמדה על 9%.

הכנסות המימון ברבעון השלישי היו 1.518 מיליארד ₪, לעומת 1.361 מיליארד ₪ ברבעון המקביל ב - 2019. כלומר, נרשם גידול של 11.5%.

סך ההכנסות ברבעון השלישי היו 1.925 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.761 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד,
עלייה של 9.3%.

הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על 387 מיליון ₪, לעומת 422 מיליון ₪ ברבעון השלישי של 2019, כלומר נרשם קיטון של 8.3%.

הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים היה 1.104 מיליארד ₪, בהשוואה ל-1.402 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 21.3%.

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השלישי של 2020 היה 50.8%. ב-9 החודשים הראשונים של השנה היחס עמד על 52%.

לאחר השלמת העסקה לרכישת בנק אגוד בסוף חודש ספטמבר האחרון, נכללים נתוניו המאזניים של אגוד, לראשונה, בדוחות של הבנק לרבעון השלישי של 2020. "בהתאם לרציונל שעמד בבסיס עסקת הרכש של הבנק השישי בגודלו בישראל, הצטרפותו של בנק אגוד מאפשרת לקבוצת מזרחי-טפחות לבצע קפיצת מדרגה במגוון תחומי הפעילות, תוך שיפור בתמהיל המקורות והשימושים, והגברת כושר התחרות".

על-פי נתוני המערכת הבנקאית לסוף יוני, החיבור עם בנק אגוד מעלה את חלקה הכולל של קבוצת מזרחי - טפחות בסך פעילות האשראי והפיקדונות במערכת הבנקאית בכ - 2.5%.

פעילות האשראי של בנק אגוד באפיקים השונים מגוונת את תמהיל האשראי של מזרחי - טפחות, בהלימה ליעדים האסטרטגים של הבנק ובפרט בתחום האשראי לעסקים, שבו עולה נתח השוק של הבנק המאוחד לכ-12%.

חלקן של ההלוואות לדיור מסך תיק האשראי של הבנק, לאחר רכישת בנק אגוד, יורד בכ - 3% לשיעור של כ - 63%, כנגד עלייה מקבילה בתיק המסחרי, ומתוכה עלייה של כ - 1% באשראי לפרטיים.

נתוני תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 משקפים את המשך הצמיחה במרבית סעיפי המאזן, וזאת גם ללא הכללת נתוני בנק אגוד. בין השאר, בהשוואה לסוף הרבעון השלישי אשתקד, גדל תיק האשראי של הבנק ב - 14.2 מיליארד ₪ לסך של כ - 216.8 מיליארד ₪, עלייה של 7.0%. תיק פיקדונות הציבור צמח ב - 31.6 מיליארד ₪ והגיע ל - 239.4 מיליארד ₪, גידול של 13.0%, לעומת התקופה המקבילה ב-2019. סך כל המאזן הגיע לכ - 300.9 מיליארד ₪, עלייה של 12.7% אל מול התקופה המקבילה וההון העצמי עלה לכ-17.1 מיליארד ₪, גידול של 8.3%.

כמו כן, ההכנסות מעמלות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב - 1.199 מיליארד₪, גידול של 4.9% לעומת התקופה המקבילה ב-2019.

מנגד, השפיעו לשלילה על התוצאות המדווחות מספר אירועים מקרו-כלכליים ובהם: פערי מדד של 1.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של 0.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2020 מול עלייה של 0.5% בתקופה המקבילה), אשר גרעו 217 מיליון ₪ מהכנסות המימון של הבנק בין שתי התקופות; ירידת ריבית בארה"ב ובישראל, וגידול משמעותי של 687 מיליון ₪ בהוצאות להפסדי אשראי – לעומת התקופה המקבילה ב-2019, על רקע אי הוודאות השוררת במשק בשל מגפת הקורונה, ובהלימה לציפייה הפיקוחית.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה