גידול של 32% ברווח הנקי המיוחס לבעלי מניות מיטב דש ברבעון השלישי

הסתכם בכ-29 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-22 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון, כולל הכנסות מניירות ערך, הסתכמו בכ-233 מיליון ש"ח לעומת 223 מיליון אשתקד

מערכת ספונסר 23/11/2020 09:55

א+א-

בית ההשקעות מיטב דש מדווח על התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2020. בנוסף, החברה מפרסמת עדכוני עסקיים ומודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון שקלים לבעלי המניות של החברה.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020, כולל הכנסות מניירות ערך, הסתכמו בכ-233 מיליון שקלים לעומת 223 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמו הכנסות הקבוצה לסך של כ - 705 מיליון שקלים בהשוואה ל - 702 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהכנסות חבר הבורסה וברוקראז’ מוסדי בקיזוז ירידה בהכנסות מניהול נכסים.

היקף הנכסים המנוהלים של מיטב דש, עלה בסוף הרבעון השלישי לכ - 129 מיליארד שקלים, בהשוואה ל - 123 מיליארד שקלים בסוף הרבעון השני של 2020 ומאז נמשכה הצמיחה. סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים הסתכם היקף הנכסים המנוהלים בכ - 140 מיליארד שקלים.

ה - EBITDA המנוטרלת ברבעון השלישי של 2020 הסתכמה בסך של 81 מיליון שקלים בהשוואה 67 מיליון שקלים ברבעון הקודם. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 הסתכמה ה-EBITDA המנוטרלת לסך של כ-234 מיליון שקלים, בהשוואה ל-226 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופת הדוח נוטרל סך של כ - 6 מיליון שקלים בגין תשלום מבוסס מניות. הגידול לעומת הרבעון המקביל נובע, בין היתר, מהגידול בפעילות חבר הבורסה והברוקראז’ המוסדי.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-29 מיליון שקלים, גידול של 32% בהשוואה ל-22 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה, נכון לסוף הרבעון השלישי, הסתכם לסך של כ-56 מיליארד שקלים בהשוואה ל- 54.2 מיליארד שקלים ברבעון קודם.

היקף ההכנסות מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכמו ברבעון השלישי של 2020 בכ-75 מיליון שקלים בהשוואה ל-79 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. בתקופת הדוח הסתכמו הכנסות המגזר לסך של כ-225 מיליון שקלים בהשוואה לכ-237 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו ברבעון השלישי של 2020 בכ-79 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-85 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מגזר החיסכון השוטף בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-241 מיליון שקלים בהשוואה לסך של כ-257 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מקרנות נאמנות וקרנות סל נובעת מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כתוצאה ממשבר הקורונה בסוף רבעון ראשון והיא קוזזה בחלקה מעלייה בהכנסות מקרנות מחקות ופעילות עשיית השוק. נכון למועד פרסום הדוחות החברה זוכה לגיוסים ערים בקרנות המסורתיות והמחקות.

הכנסות מגזר חבר בורסה וברוקראז’ מוסדי הסתכמו ברבעון השלישי של 2020 בכ- 33 מיליון שקלים, גידול של כ-37% בהשוואה לכ-24 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מהתגברות היקפי הפעילות ומגידול משמעותי בהיקף הלקוחות החדשים. כחלק מהאסטרטגיה של מיטב דש להרחיב את פעילותה בתחום הטרייד הצומח ולמטרת שימור מנהלים, הוחלט להעניק למר אושר טובול, מנכ"ל הפעילות, אופציות בהיקף של 3.25% מהונה של מיטב דש טרייד. בנוסף, הוחלט להעניק למר אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות ויו"ר חברת הטרייד, אופציות בהיקף של 5% מהונה של מיטב דש טרייד. עלות הענקת האופציות למר רביב, לאורך חיי האופציות תיכלל בתוך תקרת התגמול של מר רביב חלף רכיבי שכר ובונוסים.

החברה ממשיכה בתחום הפינטק וההשקעות האלטרנטיביות אשר כולל השקעה בחברות מבטיחות והקמת קרנות השקעה ללקוחותיה.

ברבעון הרביעי מיטב דש צפויה לרשום רווח חשבונאי בסך של כ- 72 מיליון שקלים, זאת בעקבות השקעה של קרן הון הסיכון המובילה Spark Capital וקבוצת הבנקאות היפנית מיצובישי בליקווידיטי קפיטל וירידה משליטה של מיטב דש. מדובר בהשקעה של 20 מיליון דולר לפי שווי של 100 מיליון דולר לאחר הכסף, בליקווידיטי שפיתחה פלטפורמה טכנולוגית אשר מבוססת על אלגוריתמיקה ייחודית לחיזוי הכנסות ותזרימי מזומנים בחברות טכנולוגיה ובעיקר חברות מסוג SaaS.

בנוסף, השקיעה מיטב דש 1.45 מיליון דולר נוספים ברייגו שפיתחה פלטפורמה חדשנית, מבוססת בינה מלאכותית ,Big Data, ואלגוריתמים מתקדמים לחיזוי ביצועי הלוואות מגובות נדל"ן בארה"ב, המאפשרת תשואה בסיכון מוגבל הנובעת מהורדת ההסתברות לחדלות פירעון באופן משמעותי, קיצור זמן ההחלטה ומתן האפשרות לפיזור רחב. מיטב דש אף השיקה קרן משותפת עם רייגו המיועדת ללקוחות כשירים ואשר החלה בגיוס משקיעים.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש: "ברבעון השלישי אנחנו מציגים גידול במדדי הרווחיות. החוסכים אצלנו בקופות הגמל, בקרנות הפנסיה וההשתלמות נהנים מתשואות מצוינות תוך כדי ניהול סיכונים מוקפד. כמו כן, אנו במומנטום חיובי בתשואות ובגיוסים בקרנות הנאמנות ובניהול התיקים שלנו".

עוד מסר: "הקורונה שינתה את פני התחרות בתחום הטרייד; אנחנו מהווים כיום אלטרנטיבה מקצועית ומשתלמת ללקוחות פרטיים שסוחרים בניירות ערך. אנו עדים לשינויים בהרגלי הצריכה ולמעבר מאסיבי של לקוחות לזירת המסחר במיטב דש טרייד באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים. ניתן לראות את קפיצת המדרגה בהכנסות וברווחיות מתחילת השנה ובכוונתנו להאיץ את הצמיחה בשנים הבאות בתחום זה, כך שמיטב דש טרייד תהיה החברה המובילה בישראל למסחר בניירות ערך. בתחום ההשקעות האלטרנטיביות הרחבנו את הפעילות; דיווחנו על צרוף שותפים חדשים ומשמעותיים בליקווידיטי והודענו על הגדלת אחזקתנו ברייגו. אנו פועלים כל הזמן לאיתור השקעות מעניינות עבור קהל לקוחותינו, לאור סביבת הריבית האפסית שנראה שתישאר כזו לטווח ארוך".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה