”שוק המניות צפוי להיות חיובי בשנת 2021, אך תנודתי בחודשים הקרובים”

בתחזית לשנה הבאה צופים כלכלני מיטב עליה באינפלציה, התחזקות של השקל, ריבית יציבה וסיכון גבוה להורדת דירוג האשראי

חדשות ספונסר 22/11/2020 12:42

א+א- 2

אלכס זבז’ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש, מפרסם היום תחזית לשנת 2021 בארץ ובעולם, ואומר כי עד להפצת החיסון הצמיחה בכלכלה העולמית צפויה להיות חלשה ואף מתכווצת אולם לאחר הפצת החיסון, הצפויה להערכתו ברבעון השני, צפויה התאוששות חזקה בתמיכת ביקושים נדחים וחסכונות גבוהים של משקי הבית.

 

בשוק העולמי, אומר זבז’ינסקי, ההתאוששות מהמשבר שפרץ באביב הייתה חזקה במפתיע, ותחזיות הצמיחה הפסימיות של הגופים הבינלאומיים שפורסמו בשלבים המוקדמים של המשבר עודכנו משמעותית לאחרונה.

 

להתאוששות המהירה יש בעיקר שתי סיבות. ראשית, בדרך כלל נדרש זמן רב "להבריא" מהמשברים שהסיבה שלהם כלכלית-פיננסית. לעומת זאת, התאוששות מזעזוע חיצוני כגון אסון טבע כמו רעידת האדמה ביפן ב-2011, רעידת האדמה וצונאמי באסיה ב-2004, מלחמה (מלחמת הלבנון השנייה בישראל) או מגפה (SARS בסין) הייתה בדרך כלל מהירה ועוצמתית. הסיבה השניה היא שטיפול הרשויות בנזקי המגפה בצד הכלכלי היה מוצלח מאוד עד עתה. מתן התמריצים בסדרי גודל חסר תקדים מנע הפיכת מרבית הנזקים הזמניים לקבועים.

 

הצמיחה בכלכלת העולמית בשנה הבאה צפויה להיות חזקה, אך זאת רק אחרי שהחיסון יכנס לשימוש נרחב. קשה לצפות שהרשויות יוכלו לנקוט שוב בסגרים הדוקים וממושכים כפי שנעשו בחודשי האביב, ובלעדיהם המצב הבריאותי יקשה על התאוששות בכלכלה. אם להניח שהפתרון הבריאותי יסיר רוב המגבלות במדינות המפותחות במהלך הרבעון השני, יש עוד כחצי שנה של צמיחה נמוכה ואולי אף שלילית. בתקופה זו נדרשים תמריצים פיסקאליים ומוניטאריים גדולים מספיק כדי שהכלכלה תוכל להתאושש לאחר מכן.

 

התשתית להתאוששות חזקה אחרי הסרת הסיכון הרפואי בשנה הבאה טמון בעובדה שההוצאה הצרכנית הריאלית במדינות ה-OECD ירדה במחצית הראשונה של השנה בכ-12%, כאשר ההכנסה הפנויה הריאלית דווקא עלתה בשיעור חריג של כ-5%.

 

בארה"ב ניתן לראות שהעברות הממשלה לציבור, מאזן ה-FED והיקף פיקדונות הציבור בבנקים עלו בו זמנית כמעט באותו סכום. כתוצאה מזה, החיסכון המצטבר של משקי הבית האמריקאים עלה בשנה האחרונה בשיעור תקדימי של כ-100%. זה קרה אחרי שבשנים האחרונות המינוף של משקי הבית בארה"ב - יחס החוב לעושר פיננסי ולהכנסה פנויה, ירד לרמות הנמוכות ביותר מאז תחילת שנות ה-90.

 

תנאים אלה, שלא היו קיימים אחרי המשבר ב-2008, כבר הובילו לשחרור מהיר של הביקושים הכבושים אחרי הסרת המגבלות הבריאותיות בחודשים האחרונים. לראיה, המכירות הקמעונאיות בארה"ב ובאירופה כבר בחודשי הקיץ חזרו לרמות שהיו בפברואר ועקפו אותן, לעומת התקופה של כ-3 שנים שנדרשה להתאוששות אחרי המשבר לפני יותר מעשור בארה"ב ועוד יותר באירופה.

 

האבטלה הגבוהה לא צפויה להיות מכשול משמעותי לגידול בצריכה בשנה הקרובה. רוב העובדים שנפגעו מהמשבר הם בעלי שכר נמוך. הירידה החדה ביותר במשרות במשק האמריקאי הייתה בענפים מאוד ספציפיים שנפגעו יותר מהמשבר (שירותי פנאי וכו’). רוב משרות אלה צפויות להשתקם מהר אחרי הפצת החיסון. בשאר הענפים הירידה במשרות הייתה בשיעור נמוך הרבה יותר מאשר אחרי המשבר ב-2008.

 

אולם, האבטלה להערכתו של זבז’ינסקי, לא תחזור בקרוב לרמות שהיו לפני המשבר. כמו אחרי כל משבר, החברות ינצלו גם את הנוכחי להתייעלות, שהפעם תהיה עמוקה אף יותר מהרגיל בגלל קפיצת מדרגה בהטמעת הטכנולוגיה. 

 

ההרחבות הפיסקאליות לא צפויות להיפסק עם תום המשבר. קרן המטבע הבינלאומית צופה שברוב המדינות הגירעונות בשנים 2022-2025 יהיו גבוהים משמעותית מאשר בעשור האחרון. מה שיכול להפריע לשיטה הנוכחית לעבוד זאת האינפלציה שתמנע מהבנקים המרכזיים יכולת לתמוך במדיניות המוניטארית והפיסקאלית המרחיבה. להערכתנו, שילוב של נסיבות בצד ביקוש והיצע עשוי לתמוך בעלייה באינפלציה בעולם לאחר הסרת המגבלות הבריאותיות.

 

בישראל, מסביר זבזינסקי היו יתרונות מסוימים במשבר הנוכחי. בין היתר משקל התיירות בתמ"ג הישראלי הוא בין הנמוכים בקרב המדינות המערביות, משקל ענפי המסחר, שירותי אירוח, אוכל ותחבורה, שנפגעו בצורה הקשה ביותר, נמוך משמעותית מארה"ב ואירופה.

 

לכאורה, המשק הישראלי התמודד עם המשבר בצורה טובה בהשוואה למדינות האחרות. התמ"ג ירד בשלושת הרבעונים של השנה ב-3% ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה בהשוואה לירידה של כ-3.9% בארה"ב, 5.9% בגרמניה ו-6% ביפן. רק סין ודרום קוריאה עקפו את ישראל.

 

אולם, כל היתרון של ישראל נבע מעלייה ביצוא בשיעור של 0.7%, לעומת ירידה דו-ספרתית במדינות האחרות  במיוחד הפתיעה עלייה ביצוא הסחורות בשיעור של כ-5.3%, כאשר יצוא השירותים ירד ב-4.7%. לא ברור מהי הסיבה לעלייה חזקה ביצוא הסחורות. לפי נתוני יצוא הסחורות החודשיים הוא ירד בכ-20% השנה. יצוא שירותי הייטק צמח בכ-10%. לעומת זאת, ישראל בלטה לרעה בירידה של 10.1% בצריכה הפרטית, יותר מכל המדינות שבדקנו. מבחינת ירידה בהשקעות לא היינו שונים משאר המדינות.

 

בדומה לתחזית ביחס לעולם, גם המשק הישראלי צפוי כנראה לפעול תחת מגבלות עד הרבעון השני לפחות. בתקופה זו צפויה פעילות כלכלית מרוסנת עם צמיחה נמוכה ואף נסיגה. לאחר מכן, עם הסרת המגבלות, צפויה התאוששות מהירה בתמיכת שחרור ביקושים נדחים והכסף הרב ששוכב בבנקים, בדומה לזו שהייתה לפני הכניסה לסגר השני. מצרף הכסף הרחב (M3) גדל בשיעור חד ביותר של כ-230 מיליארד ₪ בשנה האחרונה. רוב הגידול היה ביתרות העו"ש שצמחו בכ-100 מיליארד ₪ ובפיקדונות שעלו בכ-130 מיליארד ₪.

 

מתוך 326 אלף המשרות שנעלמו בשנה האחרונה (מתוך הענפים בהם פחת מספר המשרות) יותר ממחצית (כ-175) שייכים לענפים כגון שירותי מזון, מסחר, שירותי אירוח וכו’, שלאחר הסרת המגבלות צפויים להחזיר חלק גדול מהעובדים. בסה"כ, אנו צופים ששיעור האבטלה עד סוף שנת 2021 יעמוד על 6%-7%. 

 

הפגיעה בהכנסות של משקי הבית לא הייתה חמורה מאוד עד כדי לגרום לפגיעה משמעותית בצריכה הפרטית. סך הכנסות השכר במשק יחד עם תשלומי ההעברה של הממשלה (אבטלה ומענקים) היו ב-9 החודשים של השנה גבוהים בכ-2.5% לעומת 2019. הירידה החדה בסך תשלומי השכר הייתה בענפים בעלי רמת שכר נמוכה, מה שאמור לפגוע יותר בצריכה השוטפת במשק, אך פחות בצריכת מוצרי בני קיימא.

 

הסיכוי לבחירות חוזרות לכנסת גבוה, מה שאומר שהתקציב לשנת 2021 לא יאושר עד אמצע 2021 במקרה הטוב. "קופסאות" הקורונה בסך של כ-50 מיליארד ₪ כבר אושרו ומעבר לכך התקציב ימשיך להתנהל במסגרת מצומצמת. אי אישור התקציב יקשה על נקיטת צעדים ורפורמות נדרשות ליציאת המשק מהמשבר, כמו גם על גיבוש המתווה להתכנסות פיסקאלית. הגירעון צפוי להגיע בשנת 2021 לכ-6%-8%. הסיכון להורדת דירוג האשראי לישראל בשנה הקרובה גבוה.

 

זבז’ינסקי וכלכלני מיטב דש מעריכים כי סביבת האינפלציה תעלה בשנת 2021, המשק יצמח בקצב של כ-5% ומדד המחירים יעלה בשיעור של כ-1%. השקל צפוי להתחזק והריבית תישאר ללא שינוי ותתחיל לעלות ב-2022 בגלל עלייה באינפלציה. אולם אם תחול הרעה משמעותית בפעילות המשק, מעריכים במיטב שהריבית עשוית לרדת לשלילית.

 

לגבי השווקים והצפוי לנו בשנה הקרובה מעריך זבזינסקי כי חצי השנה הקרובה עלולה להיות מאתגרת לשווקים. רמת תחלואה גבוהה צפויה לפגוע בפעילות הכלכלית. אי הוודאות בקשר לתמריצים בארה"ב עלולה לא להתבהר במהירות. גם האופטימיות הגבוהה של המשקיעים ביחס לשוק המניות שעולה מהסקרים עלולה להיות לו לרועץ.

 

אולם, בסופו של דבר, אנו מעריכים ששוק מניות יהיה חיובי בשנת 2021. הסטטיסטיקה בעדו. מתוך עשרה מיתונים שהיו ב-60 השנים האחרונות בארה"ב, ב-9 שוק המניות השיג תשואה חיובית ביציאה מהמיתון. כמו כן, מאז תחילת שנות ה-80, בכל השנים, למעט בשנת 2000, בהם קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית השתפר לפחות בחצי אחוז לעומת השנה הקודמת, מדד המניות העולמי MSCI World רשם תשואה חיובית.

 

הפעם הסיכוי לשוק מניות חיובי גבוה במיוחד בגלל היעדר אלטרנטיבות השקעה בסביבת ריבית אפסית. באפיק הממשלתי מעדיפים במיטב בדרך כלל להחזיק מח"מ בינוני-קצר וממליצים להגדיל הטיית התיק לטובת האפיק הצמוד במהלך השנה. באג"ח הקונצרני ממליצים על חשיפה דפנסיבית ומעדיפים לקיחת סיכון באמצעות האפיק המנייתי.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  לא ראיתי כלכלן אחד שלא חיובי על שנה

  הבאה "זה שאינך רואה הוא שיפילך"
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  omriko 22/11/2020 12:49

 2. 2
  L I K E

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  חגיתת 22/11/2020 12:43