דוחות כספיים

על רקע הסגר השני והנחות בשכר דירה הרווח הנקי של ביג נחתך ב-20%

ה-NOI ברבעון השלישי הסתכם בכ-140 מיליון שקל בהשוואה לכ-153 מיליון שקל ברבעון המקביל; השבוע שבו המרכזים הפתוחים של ביג לפעילות עם תנועת קונים ערה

חדשות ספונסר 19/11/2020 14:05

א+א-

ביג מרכזי קניות, בניהולו של חי גאליס, מסכמת את הרבעון השלישי של 2020 ואת תשעת החודשים הראשונים שלה, על רקע משבר הקורונה, הסגר השני וההקלות לשוכרים ומציגה ירידה צפויה בהכנסות וברווחים.

 

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-191.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-207.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מזיכויים שנתנה החברה לשוכריה בישראל בגין המחצית השניה של חודש ספטמבר בהם המרכזים היו סגורים בעקבות מגפת הקורונה, הנחה בשיעור של 25% בשכ"ד ודחייה של 25% נוספים בקניונים הסגורים בישראל וכן ממכירת 3 נכסים בארה"ב.

 

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-140 מיליון שקל, בהשוואה לכ-153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-NOI נובעת מהקלות כאמור שנתנה החברה לשוכריה בעיקר בישראל. ה-FFO הריאלי ברבעון הסתכם לכ-88.3 מיליון שקל לעומת כ-93.8 מיליון שקל.

 

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי בסך כ-93.8 מיליון שקל, לעומת סך כ-118.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-526.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-621.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מזיכויים והקלות שנתנה החברה לשוכריה בישראל ובסרביה כתוצאה מהשפעת הקורונה, וכן ממכירת 3 נכסים בארה"ב.

 

ה-NOI בתקופה הסתכם בכ-385.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-459.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים בישראל ירד בכ-21.9% וה-NOI מנכסים זהים בארה"ב ירד בכ-3.6% בלבד לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת למרות משבר הקורונה. ה-FFO הריאלי בתקופה הסתכם לכ-229.6 מיליון שקל לעומת כ-272.5 מיליון שקל.

 

הפדיונות במרכזי ביג בישראל רשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ירידה של 8% בלבד אל מול התקופה המקבילה אשתקד, וזאת כאשר במהלך התקופה ב-2020 בזמן הסגר הראשון בשל ארוע הקורונה מרכזי המסחר הפתוחים של ביג היו סגורים חלקית מה-15 במרץ ובאופן מלא מסוף מרץ ועד ה-28 באפריל והמרכזים הסגורים (קניונים) היו סגורים מה-15 במרץ ועד ה-7 במאי.

 

בנוסף בזמן הסגר השני נסגרו כלל המרכזים של החברה החל מיום 17 בספטמבר. הירידה המתונה יחסית אל מול התקופה המקבילה, למרות פרקי הזמן הממושכים בהם המרכזים היו סגורים ב-2020, נבעה מהתאוששות משמעותית בהיקף הפדיונות מרגע פתיחת המרכזים מחדש לאחר הסגר הראשון. ברבעון השלישי של שנת 2020 בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד הפדיונות עלו בשיעור של 0.4% על אף העבודה שהמרכזים היו סגורים במחצית השנייה של חודש ספטמבר.

 

נכון לסוף הרבעון השלישי לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-830 מיליון שקל, נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.36 מיליארד שקל ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-357 מיליון שקל (כ-10.2%).

 

כמו כן, במהלך חודש מאי חתמה החברה עם גוף מוסדי ומוסד פיננסי על מסגרות אשראי בהיקף כולל של 950 מיליון שקל לתקופה של שנתיים, כאשר נכון למועד הדו"ח החברה ניצלה כ-289 מיליון שקל בלבד מתוך סכום זה.

 

אמש דיווחה החברה כי התקבל היתר בניה לפרויקט "ביג פאשן גלילות" המאפשר בניית שטחי מסחר מסוג Life Style בשתי קומות ושני מגדלי משרדים בהיקף של כ- 105 אלף מ"ר, וכן שטחי תפעול, אחסנה וחניונים תת קרקעיים, בהיקף של כ- 180 אלף מ"ר. היתר הבניה שהתקבל כעת הינו בהמשך לדיווח החברה מינואר 2020 בדבר קבלת היתר לדיפון וחפירה של הפרויקט.

 

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו מפרסמים היום תוצאות חיוביות לרבעון השלישי, וזאת על אף השפעות הסגר השני של משבר הקורונה על ביצועי החברה. בדומה לסגר הראשון, גם הפעם החברה הייתה הראשונה להודיע כי לא תפעל לגבות שכ"ד ודמ"נ בגין המחצית השניה של חודש ספטמבר ולכל חודש אוקטובר, פרט לחנויות חיוניות שפעלו כרגיל.

 

בימים אלה שבו לפעילות המרכזים הפתוחים ואנו עדים לתנועה ערה של קונים, בדומה למגמה שאפיינה את הפעילות לאחר סיום הסגר הראשון. אנו מעריכים כי המגמה של העדפת מרכזי קניות פתוחים, כפי שבאה לידי ביטוי ערב משבר הקורונה, תלך ותתחזק לאחר המשבר והחברה עתידה ליהנות מהתעצמות מגמה זו.

 

כחלק מאסטרטגיה ארוכת הטווח, דירקטוריון החברה קיבל החלטה על מימוש כלל פעילות החברה בארה"ב, עם התאוששות השוק האמריקאי ממשבר הקורונה. סך ההון העצמי של החברה בארה"ב עומד על כ-300 מיליון דולר ובכוונת החברה להשקיע את הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות, ביתר השווקים הגיאוגרפיים בהם פועלת כיום החברה.

 

כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, בימים אלה אנו ממשיכים לקדם במלוא המרץ את הפרויקטים בייזום הן בארץ והן בסרביה אשר גולת הכותרת שלהם הנה הפרויקט בגלילות אשר קיבל היתר בניה כולל בתחילת השבוע. הפרויקטים צפויים להתחיל להניב הכנסות בטווח הזמן הקצר והבינוני ולהגדיל משמעותית את ההכנסות והרווחיות של החברה.

 

בד בבד, פעלה החברה החל מפרוץ המשבר במהלך מרץ, לביצוע מספר מהלכים פיננסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל אשר חיזקו בצורה מהותית את נזילות החברה ואיתנותה הפיננסית ומאפשרים לחברה לממש את תכניותיה העסקיות".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה