דוחות כספיים

הכנסות גב ים מהשכרת מבנים ברבעון השלישי גדלו ב-3.1%

עלייה ריאלית ממוצעת של כ-6.4% בדמי השכירות מתחילת השנה; הרווח הנקי ירד ב-56%

חדשות ספונסר 28/10/2020 09:44

א+א-

גב-ים מפרסמת הבוקר את הדוח הכספי לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, ומציגה, למרות השפעות הקורונה, המשך יציבות ברמת התפוסות ודמי השכירות. עם זאת, החברה ספגה פגיעה קשה בשורת הרווח ברבעון השלישי.

 

הכנסות החברה מהשכרת מבנים ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-134 מיליון ₪, גידול של 3.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-130 מיליון ₪, גידול בשיעור של 4%.

 

ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמה בכ-119 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני של שנת 2020 בכ-59 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2020 בסך של כ-47 מיליון ₪, בהשוואה ל-109 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

 

במבט על תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, החברה חתמה על 110 הסכמי שכירות בנכסים קיימים, ביחס לשטח של כ-90 אלף מ"ר, המניבים כ-67 מליון ש"ח בשנה, בעלייה ריאלית ממוצעת של כ-6.4% בדמי השכירות. בנוסף, במהלך החודשים האחרונים נחתמו עסקאות משמעותיות עם חברת GE וחברות מובילות בתחום הלוגיסטיקה, בשטח כולל של כ-24,000 מ"ר.

 

הכנסות החברה משכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-401 מליון ש"ח, גידול של כ-6.6%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA בתקופה זו הסתכמה בסך של כ-361 מליון ש"ח, גידול בשיעור 6.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

נכון לתום שנת 2019, צבר ההזמנות של החברה בהסכמי שכירות חתומים הסתכם בכ-2.4 מליארד ש"ח ומח"מ הסכמי השכירות עומד על כ-4.5 שנים. תזרים המזומנים השוטף של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של כ-320 מליון ש"ח, גידול של כ-7.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

במהלך 2020 הנפיקו גב-ים והחברה הבת מת"ם חוב כולל בסך של כ-2 מליארד ש"ח. הביקושים הגבוהים בשלוש ההנפקות שבוצעו והצלחתן מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים, ומספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית.

 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר היום: "אנו נמצאים בעיצומו של אירוע מתגלגל, אשר נוכח אי הוודאות, ההערכה היא כי הוא צפוי להימשך גם בשנה-שנתיים הקרובות, שתהיינה מאתגרות. יהיה מעבר מדורג מהתנהלות בצל הקורונה להתנהלות בצד הקורונה. הסיטואציה הנוכחית בה חלק מהעובדים עובדים מהבית בצורה חלקית/ היברידית, אינה פרמננטית ולא תייתר את הדבר האמיתי - העבודה מהמשרד.

 

גם אם בסוף התהליך, שיהיה מדורג, 10-20% מהעובדים יעבדו מהבית, השינוי בנדל"ן המניב ככל הנראה, לא יהיה משמעותי. ההייטק בישראל מראה על המשך צמיחה, ומהווה סוג של קטר בעולם המשרדים, המאיץ את המגמות בשוק הנדל"ן המניב. חשוב לציין, שפארקי ההייטק המובילים והמטרופולין נשארו בליבת חברות הטכנולוגיה הגדולות והם מספקים את הכמות והאיכות של ההון האנושי הנחוץ.

 

החברה מנהלת בתקופה זו מספר משאים ומתנים מתקדמים עם חברות בינלאומיות וישראליות גדולות, לשכירות עשרות אלפי מ"ר חדשים.

 

נתוני הבסיס של גב-ים הביאו אותה מוכנה למשבר. אנחנו פועלים עם ארגז כלים שמאפשר לנו התמודדות עם המציאות והאתגרים, תוך המשך הפעילות השוטפת היזמית המשמעותית ועמידה בכל ההתחייבויות. החברה במצב של איתנות פיננסית חזקה מאוד, ערוכה ומוגנת.

 

הגביה מתנהלת בקצב רגיל וזהה לתקופה המקבילה אשתקד. כל החוזים עם לקוחות החברה מכובדים. שיעורי התפוסה נותרו גבוהים ולא רואים שינוי מגמה. אין ויתור על שכר דירה, למעט הקלות נקודתיות למסחר - במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה, מחלה החברה על הכנסות בסך 7 מליון ש"ח, המהווים כ-1.7% מהכנסות החברה בתקופה זו".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה