הגירעון התקציבי בחודש ספטמבר הגיע ל-14.9 מיליארד ש”ח

חטיבת התקציב באגף החשב הכללי חושפת כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על 9.1% מהתמ"ג, שהם 123.5 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 12/10/2020 15:35

א+א- 1

משבר הקורונה הנמשך מזה כ-7 חודשים מביא להעמקה הולכת וגוברת של הבור התקציבי. בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש ספטמבר נמדד גירעון בסך של 14.9 מיליארד ₪, לעומת חודש ספטמבר אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של 1.9 מיליארד ₪, כך על פי אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – ספטמבר 2020, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

 

הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 - בחודשים ינואר – ספטמבר נמדד גירעון בסך 102.4 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 31.1 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים - אוקטובר 2019 – ספטמבר 2020 , עומד על 9.1% מהתמ"ג, כלומר גירעון בסך 123.5 מיליארד ₪.

 

לנוכח המשבר החמור שנוצר עקב התפשטות נגיף הקורונה, נדרשת הממשלה להוציא סכומים ניכרים הן לטובת מניעת התפשטות נגיף הקורונה וטיפול מיידי בחולים שנדבקו בו, והן לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לו לצלוח את המשבר.

 

בתחילת אפריל אושר תיקון לחוק הוארות שעה, ונקבע כי הממשלה תהיה רשאית להגדיל את ההוצאה מעבר למגבלת התקציב ההמשכי, לצורך מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר ולמטרה זו בלבד.

 

מכיוון שהתוכנית הוכנה בתנאי אי ודאות לגבי היקף המגבלות הבריאותיות, ובהתאם היקף ההשפעות הכלכליות הנגזרות מכך, בוצעו מאז חמישה תיקונים להוראת השעה בהתייחס להרחבת ההוצאה לטיפול במשבר הקורונה, כך שלפי התיקון האחרון מיום 30 בספטמבר רשאית הממשלה להגדיל את ההוצאה עבור סיוע להתמודדות עם משבר הקורונה באופן הבא- שיעור מסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2019, אשר אינה כוללת החזר חוב שאינו תשלום לביטוח לאומי, הכולל מגבלות הוצאה חודשיות כמפורט בתיקון. כלומר, סך הוצאה נוספת בשנת 2020 בהיקף 84.8 מיליארד ₪.

 

כמו כן אושר החזר חובות למוסד לביטוח לאומי בסכום שלא יעלה על 7 מיליארד שקלים חדשים והוגדלה המסגרת להחזר חובות קרן שאינו החזר חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי ומסגרת זו היא נפרדת מיתר ההוצאה הממשלתית.

 

בפעילות למימון הגירעון נמדד בחודש ספטמבר גירעון בסך 14.8 מיליארד ₪. גיוס ההון (ברוטו) המקומי בחודש ספטמבר הסתכם בסך של 23.9 מיליארד ₪. גיוס הון (ברוטו) בחו"ל בחודש ספטמבר הסתכם בסך של 0.5 מיליארד ₪. פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-3.3 מיליארד ₪. ויתרות הממשלה בבנקים - כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 6.1 מיליארד ₪.

 

סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש ספטמבר ב-43.2 מיליארד, מתוכם הוצאות משרדי הממשלה הסתכמו ב- 37.6 מיליארד ₪, תשלומי הריבית על החוב הממשלתי הגיעו ל-2.5 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי עמדו על 3.2 מיליארד ₪.

 

הוצאות הממשלה בחודשים ינואר-ספטמבר הסתכמו ב-336.1 מיליארד ₪. הוצאות משרדי הממשלה עמדו על 297.9 מיליארד ₪, מתוכם 42.9 מיליארד הם הוצאות המיועדות להתמודדות עם משבר הקורונה, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 23.1 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי בהיקף של 15.2 מיליארד ₪.

 

מתחילת שנת 2020 חל גידול של 15.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אולם בנטרול הוצאות להתמודדות עם משבר הקורונה הגידול בהוצאות עומד על 0.9% בלבד לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות הממשלה בחודש ספטמבר הסתכמו ב-28.3 מיליארד ש"ח. מתחילת 2020 עמדו הכנסות הממשלה על 233.7 מיליארד ש"ח. סכום זה מהווה קיטון נומינלי של 9.9% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. גביית המיסים בחודש ספטמבר הסתכמה ב-28 מיליארד ש"ח.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הקרקס נמשך

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ארביב 12/10/2020 15:39