דוחות כספיים

החשב הכללי פרסם את הדו”חות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2019

הגירעון בתקציב המדינה הסתכם בכ-52.2 מיליארדי שקל המהווים כ- 3.7% מהתוצר לשנה זו; ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ-73.3% מסך ההוצאה הכוללת

חדשות ספונסר 15/09/2020 14:02

א+א-

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, פרסם היום (ג’) את הדו"חות הכספיים של מדינת ישראל לשנת 2019. הדו"חות הכספיים מספקים לממשלה, לכנסת ולציבור הרחב תמונת מצב מקיפה על פעילות הממשלה, נכסי הממשלה והתחייבויותיה. מטרת הדו"חות הכספיים היא להביא לשקיפות פיננסית ראויה של עבודת הממשלה, לרבות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.

 

בתקופה שחלפה מסוף 2019 חווה העולם כולו, לרבות ישראל, משבר בריאותי, כלכלי וחברתי עמוק, כתוצאה מהתפרצות נגיף קורונה (COVID-19). הדוחות הכספיים משקפים למעשה את נקודת הכניסה של הכלכלה הישראלית למשבר, וכן כוללים הסברים לגבי צעדי הממשלה להתמודדות עם המשבר במסגרת "אירועים לאחר תאריך המאזן".

 

הדו"חות מורכבים מדו"חות כספיים הערוכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים מקובלים, מדו"חות על ביצוע התקציב ומפרק "מידע נוסף" המרחיב לגבי תכניות הממשלה בהווה ובעתיד. כך ניתן למצוא בדו"חות מידע נרחב בדבר מהלכי הממשלה בתחומי פיתוח התשתיות, המלוות, הדיור ועוד, המוגש באופן המאפשר השוואה לשנים קודמות. שנת 2019 התאפיינה, בין השאר, בירידה בשער הדולר היציג וירידת עקום הריבית. לכל אחד משינויים אלו השפעה על היקף ההתחייבויות המוצגות בדוח. 

 

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2019 הסתכם בכ-52.2 מיליארדי שקל המהווים כ- 3.7% מהתוצר לשנה זו. ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ-73.3% מסך ההוצאה הכוללת (לעומת 72.3% בשנה הקודמת) וכ-19.8% מהתוצר (כ-19.5% בשנה הקודמת).

 

הוצאות מערכת הביטחון הסתכמו בכ-18.8% מסך ההוצאה (19.6% בשנה קודמת), וכ-5.0% מהתוצר (כ-5.1% בשנה הקודמת). תשלומי הריבית הסתכמו בכ-7.9% מסך ההוצאה (8.2% שנה קודמת) וכ- 2.1% מהתוצר (כ- 2.2% בשנה קודמת). הדו"חות מראים את המשך מגמת העלייה בשנה זו, ביחס ההוצאות האזרחיות מסך ההוצאות ומהתמ"ג, וזאת על חשבון הוצאות הביטחון והוצאות הריבית על החוב שירדו.

 

ביצוע התקציב ברוטו של משרד הבריאות עלה בין השנים 2010 ל-2019 בכ–100% והסתכם בשנת 2019 בכ-43 מיליארדי שקל, ביצוע התקציב ברוטו של המשרדים החברתיים גדל בין השנים 2012 ל-2019 בסך של למעלה מ-70 מיליארדי שקל והסתכם בשנת 2019 בכ-194 מיליארדי שקל ברוטו - כ-50% מסך הוצאות המשרדים (ללא החזרי חוב ומפעלים עסקיים).

 

היקף הנכסים של המדינה, על פי הדו"חות המאוחדים (כולל החברות הממשלתיות ומרבית התאגידים הסטטוטוריים) הסתכם בסוף שנת 2019 בכ-626 מיליארדי שקל. בנוסף, ערך הקרקעות של מדינת ישראל נאמד בסך של כ-588 מיליארדי ₪.

 

היקף התחייבויות המדינה הסתכם בכ-2,920 מיליארדי שקל, הכוללות את התחייבויות המוסד לביטוח לאומי כלפי מבוטחים או תלויים לגביהם נוצרה עד למועד הדוח עילה לזכאות בסך של כ-887 מיליארדי שקל התחייבות להטבה בגין סיום יחסי עובד מעביד בסך של כ-830 מיליארדי שקל והתחייבות, כולל חלויות שוטפות, בגין מלוות פנים וחוץ בסך של כ-897 מיליארדי שקל.

 

שר האוצר, ישראל כ"ץ: "הדו"חות מראים, בצורה שקופה, את פעילות הממשלה נכסי הממשלה והתחייבויותיה של מדינת ישראל. הדו"חות של שנת 2019 משקפים את מקומה הטוב שבו עמדה כלכלת ישראל ומוכנותה להתמודד משבר הקורונה. אמשיך לפעול בתקופה מאתגרת זו כדי לאפשר סיוע נכון ומיטבי לאזרחי המדינה ולאפשר חזרה מהירה ככל הניתן לשגשוג כלכלי של המשק".

 

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "אנו שמחים לפרסם את הדוחות הכספיים לשנת 2019, המספקים תמונה טובה של הפעילות הממשלתית בשנה זו. הדוחות הכספיים לשנת 2019 משקפים למעשה את נקודת הכניסה של מדינת ישראל למשבר, ואת מוכנותה להתמודדות עמו, לפחות מהבחינה הכלכלית. רובן של כלכלות המדינות נפגעו עמוקות במשבר, אך נקודת הכניסה אליו, לא פחות מאשר אופן ההתמודדות עמו, תקבע כיצד יצאו ממנו וכמה זמן יעבור עד שיצליחו לשקם את כלכלתן".

 

החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, ועורך הדו"חות הכספיים, עוזי שר: "כחלק מהתהליך המתמשך של הטמעת התקינה הבינלאומית אנו עדים השנה לגופים ציבוריים נוספים העוברים לדווח על בסיס התקינה הבינלאומית לסקטור הציבורי, מהלך התורם לאחידות הדיווח, להגברת השקיפות ולאחריותיות (accountability) של הגופים וזאת לצד ההשקעה הממשלתית בהקמת מערכות תומכות רוחביות שיסיעו בתפעול הממשלתי".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה