המלצות אנליסטים

לאומי פרטנרס: אפסייד של 11% למניית אמות

בלאומי מעדכנים את מחיר היעד לכ-17.9 ₪ למניה ומותירים את ההמלצה בתשואת שוק; "בתחום המשרדים מורגשת יציבות וחידושי החוזים אינם מצביעים על ירידה בשכר הדירה"

חדשות ספונסר 10/08/2020 15:59

א+א-

מעיין בק-מרום, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס, מגיבה לפרסום דו"חות חברת אמות, מעדכנת את מחיר היעד ל-17.9 ₪, מחיר המשקף אפסייד של 11% ביחס למחיר השוק של המניה, ומותירה את ההמלצה למניה על "תשואת שוק".

 

בק מסבירה כי תוצאות החברה ברבעון השני מבטאות את היקף תוכנית ההקלות בשכ"ד שנתנה החברה לשוכרי הנכסים המסחריים בעקבות משבר הקורונה. בתחום המשרדים מציינת החברה כי נכון למועד זה מורגשת יציבות מצד השוכרים וחידושי החוזים אינם מצביעים על ירידה בשכ"ד.

 

החברה עדכנה שוב את תחזית 2020 כלפי מטה כדי לשקף הקלות נקודתיות שסביר שינתנו בתחום המסחר בהמשך השנה. נציין כי התחזית שהנחנו בתרחיש הבסיס שלנו כוללת פגיעה עמוקה יותר גם בתוצאות 2020 וגם בשנים הקרובות.

 

על פי תוצאות רבעון 2 2020 ה-NOI עמד על כ-168 מ’ ₪ לעומת 201 מיליון ₪ ברבעון הקודם. כזכור, בחודש אפריל כאשר המרכזים המסחריים היו סגורים לא גבתה החברה שכ"ד ובחודשים מאי-יוני נגבה שכ"ד כ-% מהפדיון וניתנה הנחה בדמי הניהול. ה-FFO ברבעון הנוכחי ירד בהתאמה ועמד על 115 מ’ ₪ מול 142 מ’ ₪ ברבעון הקודם. שיעור התפוסה בכלל הנכסים נותר גבוה ועומד על 97.6%.

 

כמדי מחצית שנה, בחנה החברה את הערכות השווי של נכסיה ודיווחה כי אין במועד זה נתוני שוק שמצדיקים שינוי מהותי הנחות עבודה או שינוי שיעורי היוון. עם זאת, החברה ביצעה הרבעון הפחתה של כ-108 מיליון ₪ בשווי הנכסים עקב ירידת המדד בשיעור של 0.7% בחציון ועקב השלכות אפשריות של המשבר.

 

היקף השערוך המינורי תואם את התוצאות עד כה, אולם לאור התחזיות המאקרו כלכליות והשפעות עודף ההיצע בשוק המשרדים אנו לוקחים בחשבון כי בעתיד יהיה שערוך מטה של הנכסים בשיעור של כ-13% (תוצאה של ירידה של 5%-10% בשכ"ד בטווח הארוך ועליה של 0.5% בשיעור ההיוון) ומביאים זאת בחשבון בהערכת שיעור ההיוון.

 

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה