לאומי: מספר העסקים שנאלצים לפטר עובדים ולהשבית פעילות מצוי בעלייה

במבט קדימה, להערכתנו, בתרחיש שבו המגבלות השונות על הפעילות במשק ימשכו ויתכן שאף יוחמרו בתקופה שנותרה עד לסוף השנה, שנת 2020 צפויה להסתכם בירידה חדה ביותר של כ-7.9% (ריאלי) בתוצר המקומי

חדשות ספונסר 06/08/2020 09:56

א+א-

ד"ר גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, והכלכלן יניב בר מעריכים בסקירת המאקרו השבועית שלהם כי "נתוני הלמ"ס, לצד סקירות שפורסמו על-ידי הכלכלנית הראשית באוצר, בנק ישראל ושירות התעסוקה, מלמדים כי הפגיעה של משבר הקורונה בשוק העבודה איננה שוויונית. הנפגעים העיקריים הם העובדים המבוגרים ביותר והצעירים ביותר, וכמו כן ישנה גם פגיעה ניכרת במשתכרים שכר נמוך, כלומר עובדים שאינם בעלי כישורים הנדרשים בשוק העבודה. ישנה פגיעה ענפית גדולה במיוחד בענפי הפנאי, בידור, תיירות, שירותי אוכל ועוד.

 

נראה שבנקודת הזמן הנוכחית, בעיצומו של גל התחלואה הנוסף הפוקד את ישראל, מספר העסקים אשר נאלצים לפטר את עובדיהם ולהשבית את פעילותם מצוי בעלייה. מדובר בפגיעה שמתמקדת במיוחד בענפים מסוימים ויש לה פוטנציאל עלייה גם בענפים אחרים במסגרת הרחבת הקושי הכלכלי למעגלים נוספים. התפתחות זו, במקביל להמשך הירידה באמון הצרכנים במחצית הראשונה של יולי, מדגישה את העלייה המחודשת בחוסר הוודאות סביב הפעילות הכלכלית, דבר אשר עלול לעכב בהמשך הדרך את היציאה מהמשבר הכלכלי, זאת בהיעדר מענה ברור, עקבי ומיידי מצד קובעי המדיניות הכלכלית".

 

בפמן ובר מעריכים כי "בתרחיש שבו המגבלות השונות על הפעילות במשק ימשכו וייתכן שאף יוחמרו בתקופה שנותרה עד לסוף השנה, שנת 2020 צפויה להסתכם בירידה חדה ביותר של כ-7.9% (ריאלי) בתוצר המקומי, וסביב ירידה דו-ספרתית בתוצר העסקי. לגבי 2021, תחת ההנחה של חזרה לפעילות מלאה במרבית ענפי המשק במהלך שנת 2021, אנו צופים צמיחה של 5.5%, אך במידה שההגבלות על הפעילות יימשכו לתוך השנה הבאה, אנו צופים צמיחה של 3.2% בלבד".

 

נתוני הצמיחה לרביע השני של השנה צפויים להצביע על ירידה משמעותית יותר בהשוואה לרביע הראשון

בחודש יוני המדד המשולב לבחינת מצב המשק נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש מאי, כך על-פי נתוני בנק ישראל. זאת, לאחר שרשם ירידה חדה במיוחד בחודש אפריל וירידה מתונה בחודש מאי, במהלכו החלה חזרה הדרגתית לפעילות.

 

המדד המשולב לחודש יוני הושפע מעליות ברוב רכיבי המדד, מרביתם מופיעים במדד בפיגור של חודש ויותר, אשר שיקפו את תחילת החזרה של הכלכלה המקומית לפעילות. עם זאת, יש לציין שבעת הנוכחית הפעילות הכלכלית טרם שבה לסדרה, וההתפרצות של גל התחלואה בתחילת יולי מעכבת את החזרה לפעילות תקינה, דבר אשר עשוי להשתקף בנתוני המדד המשולב בחודשים הבאים.

 

בראייה רבעונית, נציין שהמדד המשולב ירד ברביע השני של השנה בכ-10% (במונחים שנתיים) בהשוואה לרביע הראשון (ראה/י תרשים), לאחר שעלה במתינות, כ-0.9%, ברביע הראשון של השנה, זאת בניגוד לירידה החדה של כ-8.5% (במונחים שנתיים) בתוצר העסקי, שהשתקפה בנתוני החשבונאות הלאומית. על רקע זה, ולאור המתאם החיובי הגבוה יחסית (כ-75%) בין שיעורי השינוי הרבעוניים של המדד המשולב והתוצר העסקי, ניתן לצפות שנתוני החשבונאות הלאומית לרביע השני של השנה, שעתידים להתפרסם מאוחר יותר החודש, יצביעו על ירידה חדה יותר בתוצר העסקי ברביע השני של השנה בהשוואה לירידה שנרשמה ברביע הראשון.

 

בנק ישראל שב ומדגיש כי לנוכח ייחודו של המשבר, אין להסיק מעוצמת הירידה במדד לגבי העוצמה המדויקת של הירידה בפעילות. בהקשר זה, נציין כי הירידה בפעילות ברביע השני של השנה, אשר משתקפת בנתוני המדד המשולב, הינה מתונה מידי להערכתנו, ואין היא משקפת את מלוא הירידה שעולה מבחינה של אינדיקטורים אחרים, כגון: הפעילות בכרטיסי אשראי, מדד אמון הצרכנים, נתוני התעסוקה ועוד. אנו מעריכים כי ברביע השני של השנה, אשר היווה את שיאו של המשבר עד כה, התוצר התכווץ בשיעור חד יותר.

 

במבט קדימה, להערכתנו, בתרחיש שבו המגבלות השונות על הפעילות במשק ימשכו ויתכן שאף יוחמרו בתקופה שנותרה עד לסוף השנה, שנת 2020 צפויה להסתכם בירידה חדה ביותר של כ-7.9% (ריאלי) בתוצר המקומי, וסביב ירידה דו-ספרתית בתוצר העסקי. לגבי 2021, תחת ההנחה של חזרה לפעילות מלאה במרבית ענפי המשק במהלך שנת 2021, אנו צופים צמיחה של 5.5%, אך במידה שההגבלות על הפעילות יימשכו לתוך השנה הבאה, אנו צופים צמיחה של 3.2% בלבד. בהקשר זה, נציין כי בתחילת חודש אוגוסט, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר עדכנה את תחזיות הצמיחה לכיוון יותר פסימי.

 

כעת, הטווח החזוי לירידה בתוצר ב-2020 נע בתחום רחב יחסית בין 5.9%-7.2%, כתלות במידת החומרה של גל התחלואה הנוכחי, ולכן תוך מתן דגש על הטווח השלילי יותר של התחזית. מדובר בהתפתחויות אשר צפויות להשפיע גם על הצמיחה ב-2021, שהטווח החזוי עבורה רחב גם כן ונע בין 2.2% לבין 5.7%, זאת כתלות במידת החומרה של המגבלות על הפעילות במשק.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה