לאומי שוקי הון: בעולם של ריביות אפסיות, תזרים מלוויתן עם ריבית בשיעור של 5% - 6% – בהחלט מעניין

מדובר בכלי השקעה למשקיעים מסווגים שייסחר OTC וירשם ככל הנראה ברצף מוסדי. בנוסף לכך, הצעת שברון לרכוש את NBL מוסיפה עניין בהנפקה

מערכת ספונסר 27/07/2020 17:45

א+א- 3

אנליסטית האנרגיה של לאומי שוקי הון, אלה פריד, סוקרת את הנפקת האג"ח של דלק קידוחים - לוויתן בונד, בעקבות התשקיף שפרסמה השותפות לקראת הנפקת האג"ח:

דלק קידוחים סיימה non-deal roadshow צפוף מאוד אונליין ונמצאת במהלך של גיוס חוב חלופי לחוב פרויקטאלי לחלקה בלוויתן (2.25 מיליארד $) עם דירוג מוקדם BB בינלאומי. הכוונה לגייס את החוב ממשקיעים מסווגים עד סוף השבוע הבא. החתמים הבינלאומיים הינם MORGAN JP ו-HSBC. רציו הודיעה על כוונתה לבצע מימון מחדש להשקעתה בלוויתן באמצעות חוב בנקאי, שצפוף להיסגר במהלך הרבעון הנוכחי.

השותפות פרסמה תשקיף וחומרים נלווים לקראת הנפקת אג"ח מובטחים. על פי מתווה המימון, הנפקת אגרות החוב צפויה להיות בערך נקוב כולל של עד 2.25 מיליארד דולר ארה"ב, בחלוקה לארבע סדרות לפירעון בשנים 2023 ,2025 ,2027 ו- 2030.

הצעת אגרות החוב למשקיעים נעשית בדרך של עסקאות הפטורות מדרישות הרישום על פי דיני ניירות הערך האמריקאים ובהתאם למתכונת ומסמכי ההנפקה המקובלים בהנפקות מסוג זה.

המימון יתבצע באמצעות SPC המנפיקה את הנפקת אגרות החוב למשקיעים, ואשר תעמיד את תמורת ההנפקה כהלוואה לשותפות בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב (back to back).

להבטחת אגרות החוב וההלוואה שתועמד לשותפות, תשעבד השותפות את זכויות ההשתתפות בפרויקט לוויתן, לרבות הזכויות בחזקות לוויתן 45.34% שברשותה, הכנסותיה מחוזי מכירת הגז מפרויקט לוויתן, הסכם התפעול המשותף, חלקה בנכסי הפרויקט לרבות הפלטפורמה, בארות, מתקנים, מערכת ההפקה וציוד נוסף, חשבונות בנק, פוליסות ביטוח מסוימות ורישיונות שונים. על פי תנאי המימון, התחייבויות השותפות מוגבלות לנכסים המשועבדים וללא ערבות או בטחונות נוספים.

יצוין, כי במקביל להיערכות להליך ההנפקה, פועלת השותפות להארכת מועדי הפירעון של ההלוואות הקיימות ובמסגרת זו הגיעה להסכמה עקרונית בנושא עם הבנקים המארגנים של ההלוואות הקיימות, זאת בכפוף, בין היתר, להשגת הסכמות נוספות על התנאים הסופיים, הסכמות עם המלווים האחרים בהלוואות הקיימות ועוד. כמו כן, אישרה השותפות רכישת אג"ח א’ ותמר בונד בסכום של 50 מ’ דולר.

תחזיות נלוות: התשקיף מלווה בפרטים על תוצאות לוויתן ובתחזיות מעודכנות של BDO.

תוצאות לוויתן בחציון הראשון של 2020 קרובות מאוד לתחזית שמסרו השותפויות. הירידה של 12% בכמות הגז שנמכרה, באה לידי ביטוי בירידה של כ-20% בהכנסות בגלל קיטון שיעור מכירות ליצוא בתמהיל. ההפקה מלוויתן כפי שעודכן מראש, נאמדה על בסיס 100% בכ-1.64 BCM ברבעון הראשון, מול 1.44 BCM ברבעון השני. הירידה בשיעור של 12% בהיקף מכירות הגז הטבעי באה לידי ביטוי בירידה בשיעור של כ-20% בהכנסות לוויתן, בשל ירידת היצוא בתמהיל, שמחירו גבוה יחסית. בדוח צוין כי חלקה של נפקו הירדנית בהכנסות החצי שנתיות של המאגר, היווה 45% מההכנסות, ובהיותו החוזה היקר ביותר היקף המכירות הסתכם להערכתנו בכ-1.35 BCM. היקף זה אינו רחוק מאוד מהשלושה BCM בשנה בחוזה עם נפקו.

שורה תחתונה: בעולם של ריביות אפסיות, תזרים מלוויתן עם ריבית בשיעור של 5%-6% ושיעבוד מלא על מאגר בעל עתודות של כ680 BCM (2CP+2) – זה בהחלט מעניין. מדובר בכלי השקעה למשקיעים מסווגים שייסחר OTC וירשם ככל הנראה ברצף מוסדי. בנוסף לכך, הצעת שברון לרכוש את NBL מוסיפה עניין בהנפקה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  שבשבת כבר אמרנו?

  האם בלאומי שוקי הון חסלו כניראה את השורטים שהיו להם על דלק קידוחים אחרי ההודעה של שברון ועכשיו הולכים לקחת חלק בהנפקה ?שזה יסביר את המהפך הקיצוני בעמדת הגברת :מקטילת דלק קידוחים בעת ההודעה של שברון והאהדה להנפקה כעת?

  דמו 31/07/2020 05:49

 2. 2
  ברור שיש שיעבוד זה חוב של פיתוח מאגר לויתן

  החזר החוב צפוי מתזרים המזומנים של המאגר
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  paladium 27/07/2020 18:40

 3. 3
  שיעבוד מלא גם אני קונה 😅

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  Ronen22 27/07/2020 18:23