השכר הממוצע במגזר הציבורי עמד על 16,223 ש”ח בחודש

דו"ח הממונה על השכר מראה כי ההכנסות במגזר הציבורי גבוהות בהרבה מהמשכורת הממוצעת במשק; פערי השכר בין גברים לנשים עומדים על כ-30%; ברוב המוחלט של התפקידים הניהוליים בחברות הממשלתיות מועסקים יותר גברים מנשים

חדשות ספונסר 30/06/2020 12:52

א+א-

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם  את דו"ח השכר בגופים הציבוריים לשנת 2018. מדובר בדו"ח המשלים את דו"ח הממונה שפורסם בחודש פברואר שעניינו הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופי הביטחון. נתונים אלו, בצירוף דו"ח שירות המדינה, מהווים את כלל נתוני השכר אודות עובדי המגזר הציבורי הנקבעים או המפוקחים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר.

 

הדו"ח כולל התייחסות לחברות ממשלתיות, שלטון מקומי, קופות החולים ותאגידי הבריאות, מערכת ההשכלה הגבוהה ולתאגידים הסטטוטוריים. בנוסף כולל הדו"ח סקירה וניתוח של העבודה במגזר הציבורי בתקופת הקורונה האחרונה וניתוח של שכר הפסיכולוגים בשירות הציבורי.

 

מנתוני הדו"ח עולה כי במהלך שנת 2018 עמד השכר הממוצע בגופים המתוקצבים והנתמכים על 16,223 שקל, לעומת השכר הממוצע בשנת 2017 שעמד על 16,088 שקל, נתון המצביע על עלייה ריאלית של 0.2%. בעשור האחרון גדל השכר הריאלי הממוצע בגופים הציבוריים בכ-17%.

 

שכר העובדים הממוצע בחברות הממשלתיות עמד בשנת 2018 על 23,916 שקל ברוטו למשרה מלאה והוא הגבוה ביותר במגזר הציבורי. השכר בחברות הממשלתיות עלה בין שנת 2017 לשנת 2018 ב-2.9%.

 

מהנתונים עולה כי בעשור האחרון ירד מספר העובדים המועסקים והמשרות בחברות ממשלתיות בשיעור של כ-5%, בין היתר כתוצאה מתוכניות התייעלות והפרטת חברת תע"ש. אולם         יחד עם זאת, חל גידול ניכר במספר המועסקים בחברות בתחום פיתוח תשתיות התחבורה (פרויקטי פיתוח כבישים, הרכבת הכבדה, הקמת הרכבת הקלה בתל-אביב ועוד).

 

במערכת הבריאות, העובדים בקופות החולים הרוויחו את ממוצע שכר הברוטו למשרה מלאה הגבוה ביותר בשנת 2018. שכר העובדים הממוצע במערכת הבריאות בישראל עמד על 23,952 שקל ברוטו למשרה מלאה.

 

החל משנת 2015 מספר העובדים במערכת הבריאות הציבורית עלה בכ-26%. שכרם של הרופאים בגופים הנתמכים במערכת הבריאות גדל בשיעור נומינלי של כ-77% מתחילת העשור ובשיעור ריאלי של כ-56%. עוד מציין הדוח כי בשנת 2011 נחתם הסכם עם ההסתדרות הרפואית, שהביא לעלייה של 59% בשכר הרופאים בעשור האחרון, ולעלייה של 82% בשכר הרופאים שלהם יותר מ-5 שנות ותק מומחיות.

 

שכר העובדים הממוצע במערכת ההשכלה הגבוהה עמד על 17,124 שקל ברוטו למשרה מלאה. מערכת ההשכלה הגבוהה מעסיקה כ-51 אלף עובדים. הדירוג עם השכר הגבוה ביותר הוא הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות עם שכר ממוצע של 32.5 אלף שקל.

 

הדוח מסקר גם 56 תאגידים סטטוטוריים המפוקחים על ידי הממונה על השכר בהם מועסקים 18,984 עובדים. 85.3% מהעובדים בכלל התאגידים מועסקים ב-9 תאגידים בלבד - רשות שדות התעופה, המוסד לביטוח לאומי, תאגיד השידור הציבורי, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, בנק ישראל, מגן דוד אדום, מכון התקנים ושירות התעסוקה.

 

שכר העובדים בתאגידים עמד על 18,834 שקל ברוטו למשרה ממוצעת ובעשור האחרון חלה עלייה של כ-18% במספר העובדים ושל כ-15% במספר המשרות בתאגידים אלה.

 

אחד החלקים המטרידים בדוח מתייחס לפערי המגדר בשירות הציבורי. בחברות הממשלתיות הועסקו בשנת 2018 כ-74% גברים ו-26% נשים. השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה לאישה בחברות הממשלתיות עמד בשנת 2018 על כ-72% מהנתון המקביל לגבר. ברוב המוחלט של התפקידים הניהוליים בחברות הממשלתיות מועסקים יותר גברים מנשים.

 

השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה לאישה בשלטון המקומי עמד בשנת 2018 על כ-76% מהנתון המקביל לגבר. פערי השכר בין גברים ונשים בשלטון המקומי נובעים במידה רבה מהבדלים במקצועות ובחלוקה לרובדי שכר. בתפקידים הניהוליים בשלטון המקומי מועסקים יותר גברים מנשים ברוב מוחלט.

 

בחירת עיסוקים שונה בין המגדרים מסבירה חלק ניכר מפערי השכר בין גברים לנשים בגופים הנתמכים במערכת הבריאות - השכר הממוצע ברוטו למשרה מלאה לאישה עמד בשנת 2018 על כ-17,931 שקל, פער של 10,961 שקל מהנתון המקביל לגבר.

 

שיעור הנשים בקרב הסגל האקדמי הבכיר פוחת ככל שעולים בסולם הדרגות האקדמיות. קיים ייצוג נשי גבוה יותר בסגלים השונים במכללות ביחס לאוניברסיטאות.

 

בתאגידים, השכר ברוטו הממוצע לעובדים ששכרם נמוך מהממוצע במשק גבוה יותר בקרב גברים לעומת נשים. פערי השכר בין גברים ונשים בתאגידים נובעים במידה רבה מהבדלים במקצועות ובחלוקה לרכיבי שכר. בקרב בעלי התפקידים קיים ייצוג גבוה של גברים בתפקידים הניהוליים בתאגידים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה