גיוס ההון של תשובה יערך היום, קבוצת דלק ומחזיקי האג”ח בדרך להסכמות

החברה מפרסמת הצעת מדף חדשה המחליפה את ההצעה לגיוס שבוטל ביום חמישי; החוב לבנק לאומי נפרע ויחידות ההשתתפות ישתחררו מהשעבוד

פולי טל 17/05/2020 11:22

א+א-

חברת דלק קבוצה ביטלה ביום חמישי האחרון את גיוס ההון המתוכנן בהיקף של 200 מיליון ₪ שנקבע בהסכמת מחזיקי האג"ח בניסיון להקטין מעט את החובות האדירים של החברה, ומפרסמת היום דוח הצעת מדף חדש להנפקת מניות ואופציות, להנפקה מחודשת.

 

ההבדל העיקרי בין ההצעות קשור לאופציות המוצעות. כמות האופציות מסדרה 7 הכלולה בכל יחידה תופחת במחצית, כך שבחבילה יכללו 6 כתבי אופציה לסדרה במקום 12 ובמקומן תכלול כל יחידה בנוסף גם 6 כתבי אופציה לסדרה 8 הניתנים למימוש למניות רגילות עד ל-15.12.2020 תמורת מחיר מימוש של 100 ₪.

 

עוד מעדכנת היום הקבוצה כי ביום חמישי נפרע במלואו החוב של דלק אנרגיה לבנק לאומי בסך של 100 מיליון ₪, בהמשך להליך המשפטי שהתקיים סביב יחידות ההשתתפות. לאחר פירעון החוב, יחידות ההשתתפות שבבעלות דלק אנרגיה ששועבדו לטובת הבנק ומהוות כ-5.7% מהון השותפות, צפויות להשתחרר מהשעבוד הקיים.

 

החברה מדווחת גם כי היא מקיימת משא ומתן למכירת זכויותיה לתמלוג על מחזקות כריש ותנין בתמורה לסך של כ-300 מיליון ₪. המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים והחברה מתכוונת לחתום בימים הקרובים על הסכם מחייב.

 

יצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, המחזיק באמצעות תאגידים בשליטתו, בכ-61.12% מההון המונפק והנפרע ובכ- 64.27% מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על כוונתו להשתתף במכרז וזאת לפחות כדי להבטיח שמירה על חלקו היחסי בהון החברה, ביחס לכמות המזערית.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה