השווי ההוגן מוצג על פי הנתונים המועברים לבורסה על ידי חברות תעודות הסל ובאחריותן, והינו נכון לתחילתו של יום המסחר בלבד, אלא אם צוין אחרת בעמוד החברה.
 
למחשבון שווי הוגן
 
למחשבון שווי הוגן
 
למחשבון שווי הוגן
 
למחשבון שווי הוגן