חפש במדריך

לעמוד הראשיאיגרות חובביטוח פנסיוניחשבונאות והערכת שווי 
 כתבי אופציהמדדי המניותמוצרים מובנים סטרקצ'רים 
 מושגים כללייםמעו"ף ונגזריםניהול תיקים 
 ניתוח טכניקרנות נאמנותתעודות סל 
מושגים כלליים
מניה - קניית מניה היא רכישה של חלק מהבעלות על חברה שאת מניותיה אנו קונים. חברות רבות מנפיקות מניות במטרה לגייס כספים לצורך פעילויות של החברה, כגון מחקר ופיתוח, ביצוע השקעות וכניסה לשווקים חדשים.
מי שקונה מניות של חברה זכאי לקבל את חלקו בחלוקת הרווחים (קבלת דיבידנדים) כשותף ולהצביע באספות החברה על פי המשקל היחסי של המניות שברשותו. עם זאת, אם יורד מחיר מניות החברה, יורד ערך השקעתו והוא עשוי אף לאבד את כל השקעתו במקרה שהחברה פושטת רגל.
רשימת מונחים
10 הטעויות הנפוצות של משקיעים
10 המכות של המשקיעים בשוק ההון
10 טיפים למשקיע בבורסה
10 טיפים למשקיע בבורסה
CDS - Credit Default Swaps
אינפלציה
אנליסט
אסיפה כללית
אפשרויות להשקעה בדולר
בנק השקעות
בעל שליטה
ברוקר
דו"ח התעסוקה
דיבידנד
דיסקאונט
דיפלציה
דמי שמירה
הבורסה לניירות ערך
הגורמים המשפיעים על כדאיות ההשקעה במניות
היום הקובע (יום הקום)
הנפקה
הנפקת זכויות
הערת עסק חי
הפדרל ריזרב ("פד")
הפסקות מסחר
הפקודות העיקריות שניתן להגיש למסחר בבורסה
הפרשי הצמדה
הצמדה לדולר
הצמדה למדד
הרשות לניירות ערך
חבר בורסה
חברת בת
חיתום חסר
חיתום יתר
חריגה ממסגרת אשראי
חשבון מוגבל
חתם
טווח השקעה
טופס 106
טרום פתיחה
יום האקס
יום התשלום
יום ערך
יציבות מחירים
כינוס נכסים
לונג – קניה (Long)
לידר
מגמה מעורבת
מדד המחירים לצרכן
מדיניות מוניטרית
מדיניות פיסקאלית
מידע פנים
מיסוי בשוק ההון
מיצוע
מיתון
מניה
מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)
מניות הטבה
מניית בכורה
מניית הטבה
מניית יסוד
מנתקי זרם
מסגרת אשראי
מסחר מחוץ לבורסה (Off Exchange Dealing)
משקיע ערך
נאמנות עיוורת
נוסטרו
ניירות ערך
ניתוח פונדמנטלי
נכס הבסיס
נכסים רעילים. Toxic Assets
סחורה צפה
סחירות
ספוט (spot)
ספליט
ספר הפקודות
עושי שוק
עסקת ג'מבו
ערך נקוב
פוזיציה
פורוורד (forward)
פח"ק
פיפס
פערי ארביטראז'
פצ''מ
פק"מ
פקודה יוצאת דופן בשוק המניות
פר"י
פר"מ
פשיטת רגל
צ’פטר 7
צ'פטר 11
צ'פטר 13
קרן גידור
ראלי
ריבית אפקטיבית
ריבית דריבית
ריבית הפד
ריבית הפריים
ריבית נומינלית
ריבית קבועה
רשימת שימור
שוק משני
שוק ראשוני
שחקן מעו"ף
שיטת המסחר בארה"ב
שיעורי מס רווח הון ממכירת ני"ע
שלב הנעילה
שלב הרצף
שער חליפין
שער יציג
שערי נעילה
תפ"ס
תשקיף
מניות ארביטרז' (Arbitrage Stock)
מניות של חברות הרשומות למסחר בבורסה בתל-אביב ובבורסה נוספת בחו"ל. מסחר מקביל במניה ביותר מבורסה אחת יוצר אפשרות לרווח ודאי ונטול סיכון על-ידי קנייה של המניה בבורסה אחת ומכירתה בבורסה שנייה שבה השער גבוה יותר.
הדפס