נכסים ובנין 23,520 0.94%

מספר נייר: 699017 שווי שוק: 1,481,274 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.