בוני תיכון 3,647 4.29%

מספר נייר: 531012 שווי שוק: 556,583 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.