צרפתי 1,790 0%

מספר נייר: 425017 שווי שוק: 343,982 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.