בזן 62.4 0%

מספר נייר: 2590248 שווי שוק: 2,000,365 אלפי ₪ ענף: אנרגיה

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.