רני צים 400 2.04%

מספר נייר: 1143619 שווי שוק: 520,381 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.