מגדלי תיכון 656.5 4.7%

מספר נייר: 1131523 שווי שוק: 984,973 אלפי ₪ ענף:

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.