הזדמנות יהש 34.2 1.48%

מספר נייר: 1119924 שווי שוק: 14,024 אלפי ₪ ענף: חיפושי נפט וגז

  1. הודעות חשובות

גרף תקופתי
  1. דיונים

  2.